Products - extendable

Produkter

BAYO.S är ett innovativt byggsystem som inte behöver någon betong.

Bygg snabbt stabila fundament för träbyggnader, baracker, golv, stolpar, skogsmontering, vägskyltar, solpaneler, reklamskyltar eller möbler i stadsmiljö.

Belastning

Värden i grafen anger bärförmåga fastställd för marktypen: halv fast lerjord.
Varje situation kräver dimensionering, kontakta återförsäljare.

  • Värdena har minskats med en säkerhetsfaktor på 35 %.
  • Värdena i grafen är endast ungefärliga.
  • Skruvar ska väljas utifrån statiska beräkningar och resultaten från draghållfasthetstester på den aktuella platsen.
  • Tillverkaren är inte ansvarig för eventuell skada som uppstår på grund av val av underdimensionerade eller felaktiga skruvar.